Grāmatvedības pakalpojumi juridiskām un fiziskām personām

Līdzsvars un komforts jūsu finansēm

Profesionāla ārpakalpojuma grāmatvedība

Kompānija Coral Finance sniedz plaša spektra grāmatvedības pakalpojumus juridiskām un fiziskām personām Latvijā un ES valstīs: pārbauda un sastāda pārskatus pēc IFRS standartiem un pārstāv organizācijas intereses valsts iestādēs.
Sākot ar uzņēmuma reģistrāciju un
beidzot ar grāmatvedības atbalstu
Jūsu dokumenti, rēķini un pārskati vienmēr būs ideālā kārtībā pateicoties mūsu atbalstam.
Uzņēmuma reģistrācija Latvijā
Coral Finance rūpēsies par visiem jautājumiem, kas saistīti ar juridiskas personas reģistrāciju Latvijas teritorijā — mēs pastāstīsim Jums par uzņēmējdarbības veikšanas kārtību un sagatavosim visus nepieciešamos dokumentus.
Grāmatvedības pakalpojumi
Mēs atrisināsim jautājumus, kas saistīti ar nodokļu samaksu, pārskatu iesniegšanu un uzturēšanu un klienta interešu pārstāvēšanu nodokļu inspekcijā. Mēs atbrīvosim Jūs no rutīnas un palīdzēsim Jums organizēt visus procesus attālināti.
Profesionāls atbalsts
Coral Finance kvalificētie grāmatveži un nodokļu speciālisti ir informēti par jaunākajām izmaiņām likumdošanā un pilnībā pārzina par aktuālākiem prasībām nodokļu piemērošanas jomā.
Bezmaksas konsultācija
Atsūtiet kontaktinformāciju, un mēs ar jums
sazināsimies, lai precizētu visu nepieciešamo
Pakalpojumi juridiskām personām
Uzņēmums piedāvā pilnu grāmatvedības uzskaites pakalpojumu ciklu juridiskām personām
1
Uzskaites politikas un metodikas izveide nodokļu un grāmatvedības uzskaitei
2
Pieslēgšanās elektroniskās deklarēšanās sistēmai un PVN numura reģistrācija
3
Sākotnējās dokumentācijas apstrāde un ar nodokļiem apliekamās bāzes aprēķins — atbilstoši nodokļiem un obligātajiem maksājumiem
4
Grāmatvedības un nodokļu pārskatu iesniegšana nodokļu dienestā
5
Pārskatu sastādīšana un iesniegšana ārpusbudžeta fondiem (Statistikas pārvalde un Latvijas banka)
6
Pārbaužu sagatavošana saistībā ar klienta darījumu partneriem un nodokļu dienestu
7
Klienta interešu pārstāvēšana nodokļu inspekcijā, varas institūcijās un citās vietās pēc klienta pieprasījuma
8
Dokumentu un informācijas sagatavošana nodokļu pārbaudēm, jautājumu risināšana saistībā ar nodokļu inspekciju
9
Operatīvo pārskatu sagatavošana līzinga un banku iestādēm
10
Konsultācijas nodokļu un grāmatvedības tiesību jautājumos
11
Darījumu partneru (KYC) pārbaude saskaņā ar likuma Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu nosacījumiem
12
Pārskatu sagatavošana pēc IFRS standartiem un pārskatu ieviešana ārzemēs ārvalstu kompānijām
Pakalpojumi fiziskām personām
Grāmatvedības uzskaite fiziskām personām — individuāla pieeja un konfidencialitāte
1
Konsultācijas fiziskām personām
2
Gada deklarāciju sastādīšana un interešu pārstāvēšana nodokļu institūcijās
3
Deklarācijas sagatavošana par īpašuma stāvokli
Coral Finance priekšrocības
Komplekss grāmatvedības risinājums jūsu biznesam
Līdzekļu ekonomija
Grāmatveža darba algas ekonomija: pakalpojumu apmaksa saskaņā ar iesniegto rēķinu bez sociālo nodokļu apmaksas.
Caurspīdība un stabilitāte
Mūsu darbs ir apdrošināts, un gadījumā, ja kļūdāmies, klients ir drošībā, un viņa izdevumi tiks kompensēti.
Uzticami partneri
Mūsu partneru, juridiskas kompānijas, resursu izmantošana būtiski samazina sarežģītu jautājumu risināšanas izmaksas un paaugstina to kvalitāti.
Licencētas programmas
Licencētu grāmatvedības programmu izmantošana saskaņā ar likumdošanu bez papildu izdevumiem.
Pateicoties kvalificētu grāmatvežu komandas pieredzei, mēs nodrošināsim visu nepieciešamo uzdevumu precīzu izpildi. Mēs izveidosim grāmatvedības uzskaites un dokumentu aprites sistēmu, veiksim uzņēmuma lietu aktuālā stāvokļa analīzi, ievadīsim datus programmā un nodrošināsim bankas kontu kontroli.

Оlgа Коrpа,
galvenā grāmatvede

Cenas piedavājums
*Operācija ir katra grāmatvedības operācija, kas tiek veikta programmā, piemēram, viens dokuments - viena operācija, viens maksājums – vēl viena operācija, aprēķinot algu vienai personai - viena operācija utt.

Cenu piedāvājums ir spēkā līdz 2022. gada beigām.

Visas cenas ir noradītas bez PVN.
Kontaktinformācija
Sazinieties ar mums jebkurā jums ērtā veidā, un mēs atbildēsim uz jūs interesējošiem jautājumiem
Krišjāņa Valdemāra iela 33-7, Rīga, LV-1010
Kontaktinformācija
Sazinieties ar mums jebkurā jums ērtā veidā, un mēs atbildēsim uz jūs interesējošiem jautājumiem
Krišjāņa Valdemāra iela 33a-4a, Rīga, LV-1010